Penitentiary Center Elevator Installation

Ascensor-Centro-Penitenciario9.jpg
Ascensor-Centro-Penitenciario1.jpg
Ascensor-Centro-Penitenciario10.jpg
Ascensor-Centro-Penitenciario8.jpg
Ascensor-Centro-Penitenciario7.jpg
Ascensor-Centro-Penitenciario6.jpg
Ascensor-Centro-Penitenciario5.jpg
Ascensor-Centro-Penitenciario2.jpg
Ascensor-Centro-Penitenciario3.jpg
Ascensor-Centro-Penitenciario4.jpg

Instal·lació d´ascensor al pati exterior d´accés a la cafeteria de l´edifici d´entrada del centre Penitenciari. Realitzem obres necessàries per facilitar la instal·lació d'aquest ascensor al pati exterior de la cafeteria de l'edifici d'entrada (edifici ja existent).